Banner-wiki.png

10 voorschriften

Uit Dharma-Lotus
Ga naar: navigatie, zoeken

De Tien Voorschriften (Pali: dasasila) zijn de voorschriften die de overgang van leek naar monnik in het boeddhisme kenmerken. Het zijn de voorschriften die door de novice-monnik en novice-non gevolgd dienen te worden.

De tien voorschriften zijn:

  1. Ik onderneem de training van het niet doden van levende wezens.
  2. Ik onderneem de training van het niet nemen van wat aan anderen toebehoort (niet stelen).
  3. Ik onderneem de training van het afzien van al het seksueel gedrag.
  4. Ik onderneem de training van het niet liegen of de onwaarheid spreken.
  5. Ik onderneem de training van het niet consumeren van middelen die de geest bedwelmen (drugs en alcohol).
  6. Ik onderneem de training van het niet eten op de foute tijd (de foute tijd is van het middaguur tot het ochtendgloren).
  7. Ik onderneem de training van het niet bezoeken van shows en gelegenheden van vermaak.
  8. Ik onderneem de training van het niet dragen van lichamelijke versieringen en parfums.
  9. Ik onderneem de training van het niet gebruiken van een hoge en comfortabele slaapplaats.
  10. Ik onderneem de training van het niet gebruiken van goud en zilver

Volledig artikel

Een volledig artikel over dit thema kan je vinden op De voorschriften.