Banner-wiki.png

8 voorschriften

Uit Dharma-Lotus
Ga naar: navigatie, zoeken

In het boeddhisme wordt bij de Acht Voorschriften wordt het derde voorschrift van de Vijf Voorschriften vervangen met een striktere versie, en worden daarnaast drie extra voorschriften (de laatste drie) toegevoegd.

De Acht Voorschriften zijn:

  1. Ik onderneem de training van het niet doden van levende wezens.
  2. Ik onderneem de training van het niet nemen van wat aan anderen toebehoort (niet stelen).
  3. Ik onderneem de training van het afzien van al het seksueel gedrag.
  4. Ik onderneem de training van het niet liegen of de onwaarheid spreken.
  5. Ik onderneem de training van het niet consumeren van middelen die de geest bedwelmen (drugs, tabak en alcohol).
  6. Ik onderneem de training van het niet eten op de foute tijd (de foute tijd is van het middaguur tot het ochtendgloren).
  7. Ik onderneem de training van het niet bezoeken van shows en gelegenheden van vermaak en het niet dragen van lichamelijke versieringen en parfums.
  8. Ik onderneem de training van het niet gebruiken van een hoge en comfortabele slaapplaats.

Volledig artikel

Een volledig artikel over dit thema kan je vinden op De voorschriften.