Banner-wiki.png
Banner-wiki-2.png

Dharma-Lotus missie: verschil tussen versies

Uit Dharma-Lotus
Ga naar: navigatie, zoeken
(het pad)
(de 5 geledingen van het toe-eigenen)
Regel 104: Regel 104:
 
===de 5 geledingen van het toe-eigenen===
 
===de 5 geledingen van het toe-eigenen===
 
   
 
   
De 5 geledingen van toe-eigenen zijn de 5 Khanda’s, ofwel de 5 voedingsbronnen voor het ego. Zolang deze blijven bestaan en met elkaar samenwerken blijven we ins ons ego en zodoende in onze onwetendheid en kunnen we niet de Dharma ervaren. Deze 5 geledingen zijn:
+
De 5 geledingen van toe-eigenen zijn de 5 Khanda’s, ofwel de 5 voedingsbronnen voor het ego. Zolang deze blijven bestaan en met elkaar samenwerken blijven we in ons ego en zodoende in onze onwetendheid en kunnen we de Dharma niet ervaren. Deze 5 geledingen zijn:
  
 
* rüpa: materie of fysieke vorm
 
* rüpa: materie of fysieke vorm

Versie van 7 sep 2019 om 09:51

Inleiding

Siddhartha Gautama is de persoon die wij tegenwoordig kennen als ‘de Boeddha’. Hij leefde in het gebied zuid-Nepal, noord-oost India ongeveer 2.500 jaar geleden. Deze persoon is de grondlegger van het boeddhisme en heeft in de 40 jaar dat hij leraar was vele lezingen gegeven die allemaal uiting waren van zijn filosofie die hij ‘Dharma’ noemde. Dharma betekent: “de Wet van de Natuur”, en alles en iedereen is onderhevig aan de Dharma, daar is geen ontkomen aan. Toch is dat nu juist wat we proberen te doen, ontkomen aan de Wet van de Natuur en daarom ervaren wij lijden. Heel eenvoudig omschreven bestaat de Dharma uit 3 wetmatigheden (de 3 Dharma’s):

 • alles heeft een ontstaan en verandert weer een keer
 • niets staat op zichzelf, alles heeft een bepaalde samenhang met andere dingen
 • zodoende is er niks dat een zelfstandig en individueel karakter heeft

Iedere keer dat wij iets doen dat tegen deze wetmatigheden ingaat zullen wij dit ervaren als lijden(angst, pijn, verdriet, teleurstelling, jaloezie, spijt, etc…). Iedere keer dat wij geheel in lijn van deze wetmatigheid handelen zullen we in balans blijven. En dat is een belangrijke kernwaarde in het boeddhisme:

Kom in Balans en Blijf in Balans

Hiermee wordt echter niet gezegd dat het handelen bepalend is voor ons lijden. De intentie tot ons handelen is bepalend. Zodoende kent het boeddhisme geen rijtje van goed of fout handelen. Er bestaat echter wel een goede of een slechte intentie tot handelen.

Dharma-Lotus en de Satipatthãna sutta

Hoe je in balans komt en blijft heeft de Boeddha 40 jaar lang onderwezen en in Soetra’s (sutta’s) uitgelegd. De Satipatthãna sutta is zo mogelijk de meest omvattende sutta die er is. Alles wat daar in staat resoneert met datgene Dharma-Lotus aan het doen is. Andersom gezegd: Vraag ons van Dharma-Lotus wat wij doen en waarom we dit doen en dan verwijzen wij naar de Satipatthãna sutta.

In de Satipatthãna sutta is helder geformuleerd en uitgelegd waarom een mens lijdt en wat een mens kan doen om uit dit lijden te komen. Bij Dharma-Lotus werken wij met deze visie, het begint bij deze visie en het eindigt met deze visie. Wij bieden geen Tantra aan voor een beter seksleven, maar omdat je middels de Tantra in balans kan komen én blijven. Wij bieden geen yoga of slowjogging aan als lichaamsbeweging, maar omdat je hiermee in balans kunt komen én blijven. Geheel zoals het in de Satipatthãna sutta beschreven staat zonder dat wij er iets bij verzonnen hebben.

De Satipatthãna sutta is een zéér krachtige en zeer heldere tekst die het gehele proces van de mens beschrijft. Bij Dharma-Lotus faciliteren wij, zodat jij zelf aan de slag kunt. Dat kan met meditatie, mindfulness, tantra, yoga, massage en slowjogging.

De oorspronkelijke Satipatthãna sutta kan je hier lezen en in de pali-canon:(Majjhima-Nikãya 10). Wij hebben er een bewerking van gemaakt waarin de herhalingen (refrein) eruit hebben gehaald en de sutta beschrijvend hebben opgeschreven. De cursieve delen zijn teksten van onszelf waarin we beschrijven waarom een bepaald deel van de sutta ons geïnspireerd heeft.

Satipatthãna sutta (een bewerkte versie)

De Satipatthãna sutta (“4 Vormen van Cultiveren van Aandacht”) is een directe weg om uit het lijden te komen, het vinden van een juiste levenshouding en het bereiken van verlichting. Deze 4 vormen zijn:

 • observeer aandachtig het fysieke lichaam
 • observeer aandachtig de gevoelens
 • observeer aandachtig de geest
 • observeer aandachtig de mentale factoren

Laten we elk van deze nader gaan bekijken.

aandachtig observeren van het fysieke lichaam

Zoek een plek op waar je alleen bent en ga in een comfortabele meditatiehouding zitten. Concentreer je nu op je ademhaling zonder deze te gaan veranderen; observeer de inademing als je inademt en observeer de uitademing als je uitademt. Is je ademhaling snel, observeer dat hij snel is, is hij langzaam observeer dat hij langzaam is. Ga hem niet sturen en niet tellen. Observeer de ademhaling zoals deze is.

Wees mindful als je niet in meditatiehouding zit. Observeer datgene je doet: als je loopt observeer dat je loopt. Als je zit observeer dat je zit. Hoe je je lichaam ook gebruikt, observeer het en doe dit neutraal. Zowel als je alleen bent maar ook als je in contact bent met anderen. Probeer altijd en overal mindful te zijn tijdens elke handeling van het lichaam, hoe groot of hoe klein deze ook is.

Als je aandachtig het fysieke lichaam op deze wijze neutraal observeert zul je gaandeweg enkele eigenschappen gaan herkennen die een universele wetmatigheid (Dharma) zijn:

 • merk op dat alles op een gegeven moment ontstaat
 • merk op dat alles op een gegeven moment weer verandert

enkele oefeningen

Ga in meditatiehouding zitten en observeer het fysieke lichaam met betrekking tot de elementen: in het lichaam zijn de elementen Aarde (tanden, botten), Water (bloed, urine), Vuur (vertering) en Lucht (in de lichaamsholtes) te herkennen.

Ga in meditatiehouding zitten en observeer het fysieke lichaam van onder tot boven en terug. Observeer de buitenkant met huid, haren, nagels en tanden. Observeer de binnenkant met spieren, pezen, botten, beenmerg, organen, darmen, poep, gal, slijm, pus, bloed, zweet, vet, tranen, talg, speeksel, snot, gewrichtsolie en urine. Ga in meditatiehouding zitten contempleer hoe je lichaam eruit zal zien 1 dag na overlijden, 2 dagen en 3 dagen na overlijden. Het lichaam welke je zo verzorgd en gekoesterd hebt. Zie dit lichaam vergaan en opgenomen worden door de aarde.

aandachtig observeren van gevoelens

Zoals je het fysieke lichaam neutraal kunt observeren, zo kan je ook je gevoelens neutraal observeren. Qua gevoelens zijn er 3 smaken:

 • aangename gevoelens
 • onaangename gevoelens
 • gevoelens die niet aangenaam en niet onaangenaam zijn

Observeer ook of het een fysiek gevoel is of een niet-fysiek gevoel. Observeer het en doe dit neutraal zowel als je alleen bent maar ook als je in contact bent met anderen.

aandachtig observeren van de geest

De geest is 1 van de 6 zintuigen. De overige 5 zintuigen (ogen, oren, tong, neus en tastzin) kunnen alleen in het Nu waarnemen en ook alleen datgene wat werkelijk is. De geest kan dingen uit onze herinnering terughalen, kan fantasieën creëren ook als deze onwerkelijk zijn. Dat maakt het observeren van de geest er niet makkelijker op en vereist een scherpe concentratie, neutraliteit en observatievermogen.

 • weet wanneer de geest uit je herinnering tapt
 • weet wanneer de geest een fantasie creëert
 • weet wanneer de geest verstrooid is
 • weet wanneer de geest boos is of gevuld met haat of jaloezie
 • weet wanneer de geest een richting op gaat

Observeer de geest en doe dit neutraal zowel als je alleen bent maar ook als je in contact bent met anderen.

aandachtig observeren van de mentale factoren (Dharma’s)

Bij het observeren van het fysieke lichaam zijn we al direct in aanraking gekomen met de universele wetmatigheden, ook wel de Dharma’s genoemd. De Dharma zijn de wetmatigheden of waarheden waar alles in ons lichaam en het universum op reageert. Er zijn 3 basale Dharma’s:

 • alles heeft een ontstaan en verandert weer een keer
 • niets staat op zichzelf, alles heeft een bepaalde samenhang met andere dingen
 • zodoende is er niks wat een zelfstandig en individueel karakter heeft

Als je deze waarheden volledig begrijpt, en dan zowel in je hoofd (Sutta-Maya-Pañña), in je ervaringen (Cinta-Maya-Pañña) en tot diep in je tenen (Bhãvana-Maya-Pañña) dan zal je van het lijden geen last hebben en ben je verlicht. Echter, er zijn hindernissen (mentale factoren) die ervoor zorgen dat er wél lijden is. Dit komt voort uit de onwetendheid (het tegenovergestelde van Dharma). De 3 grote onwetendheden zijn:

 • dingen zijn blijvend, ik wil dat dit blijvend is en niet verandert
 • dit staat los van dat, dit heeft geen oorzaak en heeft ook geen gevolg
 • ik ben ik en jij bent jij, dat blijft zo en verandert niet.

Willen wij neutraal de mentale factoren observeren dan zal je enkele hindernissen op je pad tegenkomen. Deze worden de 5 hindernissen genoemd:

de 5 hindernissen

Er zijn 5 hindernissen die ervoor zorgen dat wij in onze begeerte en verlangens blijven hangen en zodoende de Dharma niet kunnen ervaren. Deze hindernissen zijn:

 • verlangen
 • boosheid
 • sloomheid
 • piekeren en malen
 • twijfel

Als je in één van deze hindernissen zit, weet dat je er zit. Vecht er niet tegen, verdring het niet, negeer het niet, camoufleer het niet en gooi er geen positief sausje overheen. Observeer zoals het zich aandient, observeer hoe jij het ervaart, observeer wat het met je doet.

de 5 geledingen van het toe-eigenen

De 5 geledingen van toe-eigenen zijn de 5 Khanda’s, ofwel de 5 voedingsbronnen voor het ego. Zolang deze blijven bestaan en met elkaar samenwerken blijven we in ons ego en zodoende in onze onwetendheid en kunnen we de Dharma niet ervaren. Deze 5 geledingen zijn:

 • rüpa: materie of fysieke vorm
 • vedanã: gewaarwording
 • sañña: cognitie
 • sankhara: conditioneringen/drijfveren
 • viññana: perceptueel bewustzijn

Weet wat je fysieke lichaam is en wat niet. Als je iets fysieks ervaart, weet dat het fysiek is. Als je een gewaarwording ervaart, weet dat het een gewaarwording is. Ervaar dat het opkomt en weer vergaat, ervaar dat het in samenhang is met andere geledingen, weet dat het een oorzaak en een gevolg heeft.

de 6 zintuigen

Wat is het verschil tussen geluid en horen, tussen beeld en zien? We zeggen snel: “dat is een rot geluid”, terwijl het geluid slechts het geluid is en wij nadat we het gehoord hebben er een interpretatie (viññana: perceptueel bewustzijn) van gemaakt hebben: Rot geluid. Maar de zintuigen nemen slechts waar wat er zich aandient:

 • het oog neemt zichtbare vormen waar
 • de oren nemen hoorbare geluiden waar
 • de neus neemt waarneembare geuren waar
 • de tong neemt smaken waar
 • de tastzin neemt aanraking waar
 • de geest neemt de objecten van de geest waar

Bij elk zintuig, weet dat als een zintuig een waarneming doet, dit een binding is. Als je oren iets horen, weet dat je geluid hoort en weet dat je cognitie een binding aangaat met zowel het geluid als de herkomst van het geluid. Zodra we een conditionering hebben zal er een interpretatie plaatsvinden van het geluid wij waarnemen. Weet dus wanneer je een verbinding aangaat, weet wanneer je geen verbinding aangaat.

de 7 factoren van ontwaken

Als wij naar onszelf kijken is het mogelijk de dharma te zien. Deze dharma kan echter overschaduwd worden door de 5 hindernissen, de 5 geledingen van toe-eigenen en de 6 zintuigen. Zodra we de werking en het proces van deze hebben ingezien kunnen we de rust ervaren om de dharma zelf waar te nemen. En zodra je de dharma gaat waarnemen op de niveaus van Sutta-Maya-Pañña, Cinta-Maya-Pañña en Bhãvana-Maya-Pañña ontwaken wij. Dit ontwaken kent 7 verschillende opeenvolgende factoren:

 • opmerkzaamheid
 • inzet en energie
 • het onderzoeken van de gewaarwordingen
 • vreugde
 • concentratie
 • balans
 • gelijkmoedigheid

Als er geen opmerkzaamheid of inzet is, weet dat het er niet is. Is het er wel, weet dat het er wel is. Wees dus eerlijk tegen jezelf. Als je geen concentratie in je meditatie hebt, werk aan je concentratie. Ervaar je geen balans, werk aan je balans.

de 4 edele waarheden

Naast de 3 universele wetmatigheden zijn er nog andere Dharma’s zoals de 4 edele waarheden. Deze ga je in het dagelijks leven steeds meer herkennen op alle vlakken.

 • 1e edele waarheid: dhukka - het leven bestaat uit lijden
 • 2e edele waarheid: Samudaya - al het lijden heeft een oorsprong
 • 3e edele waarheid: Nirodha - de oorsprong van het lijden ligt altijd bij jou
 • 4e edele waarheid: Magga - er is een manier dit lijden te doen stoppen

Herken deze 4 edele waarheden bij jezelf, in jezelf. Maar ook bij anderen, in hen.

het pad

Dit is de manier om van het lijden verlost te raken. Middels deze levenshouding kan je los komen van de bronnen van het lijden en verlicht raken. Zie dit verlicht raken echter niet als doel, het is slechts een bijkomstigheid. Staar je niet blind op beter worden, gezonder worden, bewuster worden of op spirituele groei. Denk niet in termen als: ‘dit gaat lang duren”. Ervaar je balans, kom in balans en blijf in balans.

Bronnen

We hebben gebruik gemaakt van 4 verschillende Nederlandse vertalingen van de Satipatthãna sutta, te weten:

 • Bhikkhu Anãlayo
 • Jan de Breet en Rob Janssen
 • Frits Koster
 • Dhammajoti