Reiki

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Categorie indeling
Home
Reiki
Reiki symbol1.jpg
Sub categorieën Reiki
Behandelindex van hayashi
Celestijnse belofte
Chios
Reiki initiaties
Reiki symbolen
Reiki technieken
Reiki yoga
Overige artikelen op Reiki
De 3 graden bij reiki
De 5 leefregels van Reiki
De mythes van reiki
Hatsu-Reï-Ho
Interview met Hiroshi Doi
Interview met Mikao Usui
Mikao Usui
Opereren van de Aura
Reiki
Reiki en kinderen
Teate
Wanneer geen Reiki
Zelfbehandeling
Zuiveringperiode
Reiki cursussen
Reiki I cursus
Reiki II cursus
Reiki I en II cursus
Reiki III opleiding
Reiki symbol1.jpg
Mikao Usui, de 'stichter' van het Reiki systeem

Om Reiki uit te leggen moeten we eerst betekenis geven aan het woord Reiki. Reiki is een samenvoeging van de 2 Japanse woorden:

rei (universum)
'ki (kracht of energie)
Reiki Betekent dus Universele energie.

Daarnaast is Reiki een aanduiding voor een systeem, namelijk de methode om de Universele energie te ontvangen en door te geven. Reiki is dus zowel het systeem als datgene waarvoor het systeem bedoelt is; het middel en het doel. Dit is oorzaak voor enige verwarring. Er zijn meerdere systemen (Zoals Usui-Reiki, Tera-Mai Reiki, Tibetan-Usui-Reiki) die allemaal gebruik maken van de Universele energie. Het middel is dus steeds anders, het doel is steeds eender.

Reiki als healingmethode

Reiki wordt vaak gepresenteerd als healingstechniek. Het klopt dat Reiki in bepaalde situaties een helende werking heeft, maar Reiki is géén healingstechniek. Het heelt namelijk niet alles en niet altijd. Als je ziek bent moet je naar je huisarts gaan. Reiki kan je ondersteunen in een proces maar enkel en alleen vertrouwen op Reiki bij een ziekte is niet de juiste weg. Het helende effect van Reiki is ook alleen maar een bij effect, het doel van Reiki ligt ergens anders.

Reiki als meditatiemethode

Mikao Usui heeft Reiki begin 20e eeuw vormgegeven. Hij was een Zen Boeddhistische monnik en zocht naar een manier om de Universele energie te ontvangen en ontwikkelde daar zijn eigen manier voor. Zijn systeem was voornamelijk berust op de meditatie. Ook de Reikisystemen die we nu kennen hebben nog steeds meditatieve aspecten in zich. reiki als handoplegging

Handoplegging heeft een ware vreemde klank. Toch is Reiki een systeem dat gebruik maar van handoplegging. Het doorgeven van de Universele energie geschiedt voor een groot deel met de handen.

Wat is Reiki nu precies

Reiki is in contact komen met de Universele energie in bewuste zin. Iedereen maakt wel eens spontaan contact met deze energie. Als je van een uitzicht geniet of als iemand iets heel liefs tegen je zegt voel je jezelf vol stromen van energie en Liefde. dat volstromen is de Universele energie en voelt heel erg fijn aan. Bij Reiki leert je om dit volstromen aan te leren in bewuste zin. Je kan dus altijd contact maken met deze energie. Waarschijnlijk komt nu de vraag op 'waarom heb je daar nu een cursus en een inwijding voor nodig'. Om dat uit te leggen moeten we terug gaan naar de geboorte van een mens.

Een mens leeft, leert en sterft op een bepaald moment. Dit sterven is niet totaal, niet alles sterft. Een deel gaat over naar een volgend leven en dat deel noemen we de Boeddha-natuur of ziel. Dit is onze zuivere kern, ons Zijn, vrij van ego maar wel behept van karma.

Boeddha-natuur

Deze Boeddha-natuur daalt weer in een nieuw leven en dit nieuwe leven staat helemaal in contact met onze Boeddhanatuur en met de bron vanwaar deze Boeddhanatuur van afkomstig is. Deze bron kan je hemel noemen, God of Bardo. Het is de bron vanwaar we allemaal afkomstig zijn en uiteindelijk allemaal heengaan. Het is de Universele liefde. Een baby staat met zijn Boeddhanatuur in contact met deze bron middels zijn Sushumna nadi. Dit is een energiebaan welk loopt van ons Kruin-Chakra tot aan ons Perineum en doorloopt al onze zeven hoofd Chakra’s. In het nieuwe leven is dus deze Universele Liefde neergedaald en heeft zich gemanifesteerd als de Boeddhanatuur. De baby is helemaal één met deze Boeddha natuur, is deze Boeddhanatuur. Maar deze baby is op deze aarde geboren, en hier zal hij het moeten doen. Hij zal zich daadwerkelijk moeten aarden.

Hij leert dat als hij huilt er aandacht aan hem gegeven wordt, dat hij wel daar aan mag komen maar niet daar aan. Hij leert wat hij lekker en vies vind en gaat zich zodoende steeds meer richten op zijn bestaan hier. Later krijgt hij vrienden en gaat hij op een club, komt in een klas en zal merken dat, wil hij geaccepteerd worden door zijn omgeving, hij aan bepaalde eisen moet voldoen die diezelfde omgeving aan hem stelt. En die eisen zijn steeds anders. Thuis moet hij zich zo gedragen, in de klas moet hij presteren en binnen zijn vriendenclub moet hij stoer en flink zijn. Hij beseft dat hij niet helemaal zichzelf kan zijn, dat hij niet volledig één kan zijn met zijn Boeddhanatuur omdat hij dan niet geaccepteerd wordt door diezelfde omgeving. En zodoende confirmeert hij zich steeds meer aan die omgeving. Dit proces is het maken van een ego.

Pubertijd

Aan het begin van zijn pubertijd beseft hij dat hij zwakke plekken heeft. Plekken die een emotionele lading hebben. Kinderen vinden zichzelf te dik, te lelijk, te klein, te dom, te laf, te zwak, etc.. Dit kan zich uiten op zowel fysiek als emotioneel niveau. Omdat het kind bang is dat de omgeving hem hiermee zal lastig vallen pantsert hij deze zwakke plekken zo goed mogelijk af. Dit doet hij door zich stoerder, flinker, beter voor te doen dan hij is. Dit kan middels een houding aan te nemen, interessant gevonden te worden door materieel bezit of te roken en te drinken en door kleding, haardracht of taalgebruik. Het kind gaat het ego een vorm geven. Het ego is niet het kind zelf. Het is een rol die het kind zichzelf aanmeet en dat er voor moet zorgen dat anderen zijn zwakke plekken niet kunnen aanraken. Belangrijk hierin is de mate waarin het kind zelf in deze rol gaat geloven. Het neerzetten van een ego is namelijk niet erg. We hebben allemaal een ego nodig om te laten zien wie we zijn. Maar in de eerste plaats is het heel belangrijk dat dit ego toch zo dicht mogelijk bij onszelf ligt en in de tweede plaats dat we blijven inzien dat het slechts een rol is. Als we onszelf gaan verliezen in ons ego, dan beheerst het ego ons in plaats van andersom.

Doordat we als kind en als puber zo druk bezig zijn met dit aardingsproces en met het vormen van dit ego verliezen we steeds meer ons contact met de Boeddhanatuur en met ons contact met de bron. Het kanaal dat de Susjumna-nadi is slipt dicht en sluit zich voor een groot gedeelte. Aan het eind van onze pubertijd, zo rond onze 21e levensjaar, hebben we ons gevormd. We weten wie we zijn, waar we voor staan, wat we belangrijk vinden en hebben ook een mate van rust gekregen. Vanaf dat moment vormen we ons veel minder. Een persoon van 35 is in grote lijnen eender als toen hij 23 was. Maar een kind van 17 is totaal anders als toen hij 13 was. Daarom gaan we pas inwijden na deze pubertijd. Het inwijden bij Reiki is dus het heropenen van het kanaal dat gedurende de eerste 21 jaar van het leven onder invloed van het aardingsproces is gesloten.